Klassikaal

CURSUS BEWUST TOEPASSEN VAN WET- EN REGELGEVING​

Voor Technische- en Facilitaire professionals werkzaam in ziekenhuizen en medische centra die meer willen weten over de wet- en regelgeving.

Doelstelling

Wat levert de oriëntatiecursus u op?

01

U kent de belangrijkste wetgeving en risico’s.

02

U heeft voldoende kennis om deze risico’s voor uw specifieke organisatie in kaart te brengen.

03

U kunt het belang aangeven van de problematiek en bent na deze cursus in staat de mogelijke risico’s en verbeterpunten onder de aandacht te brengen van management en directie.

04

In deze training wordt grondig gekeken naar de wet- en regelgeving die voor u van doorslaggevend belang is.

De norm NEN-EN-ISO 7396-1 wordt als basis gebruikt om uw professionele taak nader te belichten. Vervolgens kijken we naar uw specifieke verantwoordelijkheid en hoe deze wordt afgebakend ten opzichte van alle andere beroepsgroepen die binnen uw ziekenhuis actief zijn.

Scroll naar top
X
X