Klassikaal

CURSUS VEILIGHEID & MEDISCHE GASSEN

Voor ZIEKENHUISAPOTHEKERS die op de hoogte willen zijn van de nieuwste ontwikkelingen rondom het onderwerp “veiligheid & medische gassen” en de consequenties voor hun werkwijze en bedrijfsvoering.

Doelstelling

Wat levert deze cursus u op?

01

U kent de belangrijkste wetgeving en risico’s.

02

U heeft voldoende kennis om deze risico’s voor uw specifieke organisatie in kaart te brengen.

03

U bent in staat om samen met de overige afdelingen maatregelen te nemen om de risico’s te beperken tot een voor de organisatie acceptabel niveau.

04

U beschikt over voldoende gereedschap om de borging van medische gassen permanent te integreren binnen uw bedrijfsvoering

05

U beschikt over een haalbaar praktisch plan en bent klaar om een volgende stap naar implementatie te zetten

In de klassikale cursus worden specifieke onderwerpen behandeld die belangrijk zijn om de problemen in kaart te brengen en doelgericht naar oplossingen te werken. We beginnen bij de kern van de norm- en regelgeving (NEN-EN-ISO 7396-1 en de Europese Farmacopee) en behandelen de opzet voor een plan van aanpak om goede afspraken en ‘core processen’ te bepalen in nauwe samenwerking met uw technische dienst en alle andere disciplines.

Van belang hierbij is het goed in kaart brengen van de bestaande situatie en afnamepunten (alsmede vacuüm), het regelen van de kwaliteit van diverse soorten gassen en inzicht krijgen in de contractbepalingen van uw leveranciers. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het onderhoud van leidingsystemen, alarmsystemen en calamiteitenplannen en hoe u deze kunt verbeteren.

Naast het opstellen van een plan van aanpak behandelen we de zaken die u moet regelen om ook in de toekomst de veiligheid van medische gassen te garanderen. Maat- regelen voor borging, structureel onderhoud en verbetering, permanente educatie, het uitvoeren van audits en alle financiële consequenties voor uw apothekersonderneming worden in dit cursusonderdeel uitvoerig besproken.

Een belangrijk onderdeel van ons cursusprogramma gaat over de organisatorische aspecten binnen het ziekenhuis. Management, technische dienst en apotheker moeten goed samenwerken om de veiligheid van alle patiëntgroepen te waarborgen. In deze cursus krijgt u antwoord op uw meest prangende vraag: “Hoe krijgen we dit allemaal voor elkaar?”

Scroll naar top
X
X