Bijscholing is cruciaal om ook op onverwachte momenten adequaat te kunnen handelen.

Patiënten hebben recht op een adequate medische behandeling. Soms vindt deze plaats met medische gassen. Op dat moment is maximale veiligheid vanzelfsprekend geboden, zowel voor de patiënt als voor de behandelaar.

Uit ervaring weet ik dat kennis hierover uit de basisopleiding wegzakt met de jaren. Je gaat dan werken op routine. Dat gaat goed, zolang er niets onverwachts gebeurt. Maar het komt er juist op aan, om ook op onverwachte momenten adequaat te kunnen handelen. Om die reden vind ik bijscholing in het werken met medische gassen cruciaal. Kennis uit de basisopleiding zakt met de jaren weg. Daarom is tijdige bijscholing cruciaal.

We kiezen bij het Erasmus MC om twee redenen voor online bijscholing. Allereerst kun je zo gemakkelijk grote aantallen gebruikers bijscholen, zodat iedereen die met medische gassen werkt goed op de hoogte is en blijft. Een ander voordeel is, dat men de lessen op een zelfgekozen tijdstip kan volgen. Verder kunnen ook technici en apothekers de bijscholing volgen, zonder dat zij allemaal op hetzelfde moment hun dagelijkse werk hoeven te onderbreken. Dat zou bij een klassikale opleiding wel aan de orde zijn.

Met een goede online opleiding kun je grote aantallen opleiden. Bovendien kiezen cursisten hun eigen, ideale tijdstip uit.

We hebben de opleiding gedeeltelijk op maat laten maken door Gasvoorzorg. Hierdoor is hij inhoudelijk goed toegesneden op de apparatuur die we gebruiken in ons ziekenhuis, en op onze eigen wandafnamepunten en afsluiterkasten. Ik verwacht dat dit de acceptatie van de opleiding bevordert, en dat cursisten de hernieuwde kennis hierdoor beter zullen toepassen.

Chris Vermaat
QA-apotheker Erasmus Medisch Centrum
Scroll naar top
X
X